x
x

ดูดวงรายสัปดาห์ ราศีกันย์

สวัสดีค่ะ ชาวราศีกันย์ ราศีแห่งนางฟ้า ที่ปรารถนาความงดงาม บริสุทธิ์ และสมบูรณ์แบบ ดังนั้นภารกิจของ “นางฟ้า”คือพยายามกำจัดสิ่งสกปรก มีมลพิษให้พ้นไปจากชีวิต ร่างกาย หัวใจ และคอยหาสิ่งมาเติมเต็มชีวิต ร่างกายและหัวใจ ให้บริสุทธิ์ งดงาม อยู่เสมอการเงิน กิจการ งานที่ทำประจำอย่างต่อเนื่องรวมถึงจากงานเสริมพิเศษ ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ก่อให้เกิดรายได้ มีลาภผลตามมา แต่เป็นสัปดาห์ที่ควรระวังจากมิตรสหาย ทั้งการร่วมหุ้น ลงทุนหรือขอกู้ยืม รวมถึงติดตามทวงถามหนี้สินค้างชำระ เพราะอาจเป็นเหตุทำให้เสียทั้งเงิน เสียทั้งเพื่อนการงาน ด้วยการใช้วาจา การเขียนที่ไพเราะเสนาะหู กริยามารยาทที่เรียบร้อย งดงามตามแบบฉบับของชาวราศีกันย์ ก็จะเป็นพลังทำให้กิจการ งานที่กระทำประสบความสำเร็จโดยง่าย มนุษย์เงินเดือนก็อาจหางานที่พึงใจได้เช่นกัน แต่เป็นสัปดาห์ เป็นระยะเริ่มต้นที่ควรหลีกเลี่ยง “การวิ่งเต้น” ใช้เส้นสายใด ๆ เพราะนอกจากจะไม่ได้ดังที่หวังแล้ว ยังอยู่ในเกณฑ์สูงที่จะส่งผลเดือดร้อน ยุ่งยากตามมาความรัก ความรักกับเงินตรา อาจนำพาให้รักสลาย มิตรภาพพังทลาย เริ่มต้นระยะเวลาที่ควรระวังรอบคอบในการร่วมหุ้น ลงทุน หรือให้คนรัก คู่ครอง มิตรสหาย ยืมเงิน หรือ ไม่ให้ เพราะอาจเป็นต้นเหตุที่จะทำให้สัมพันธ์รัก มิตรภาพ มีรอยร้าว รอวันแตกสลาย!! ครอบครัว วันที่ 15-17 ควรระวังหรือหลีกเลี่ยงที่จะขัดแย้งเรื่องเงินทอง ผลประโยชน์กับญาติพี่น้อง เพราะอาจทำให้บาดหมางกันในระยะยาวโชคลาภ ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ควรระวังหรือหลีกเลี่ยงการลงทุน เสี่ยงโชค โดยเฉพาะที่ร่วมกับมิตรสหาย ซึ่งสัปดาห์นี้วันที 19-20 ควรระวังเป็นพิเศษคำแนะนำ จนถึงวันที่ 25 กันยายน ดาวพุธ ดาวประจำตัวของชาวราศีกันย์จะยกเข้ามาสถิต ณ เขตราศีสิงห์ และจะโคจรวิปริต พักร ดับ ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม – 5 กันยายน นั่นคือสัญญาณบ่งบอกว่าควรระวังการทำสัญญา เจรจา หรือ การติดต่อ สัมพันธ์แบบแบบ “ลับเฉพาะ” ถ้าไม่รอบคอบพอ ก็จะได้รับความเดือดร้อน ยุ่งยาก และอาจมีผลที่ไม่พึงประสงค์ตามมาอย่างไม่คาดฝัน!!